Giáo xứ Cầu Lớn

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C Sống khiêm hạ Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14 "Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14,11)
Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C Qua cửa hẹp Lời Chúa: Lc 13, 22-30 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C Lửa mến Lời Chúa: Lc 12, 49-53 "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)
        GIÁO XỨ CẦU LỚN
Ngày thành lập giáo xứ: năm 2000
Bổn mạng giáo xứ: ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
Địa chỉ: 1E, Đường Đặng Công Bỉnh, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
Điện thoại: (08)3713 9587

Linh mục Chánh xứ
Phaolo
Nguyễn Phong Phú

(nhậm chức 19.08.2014)

 

GIỜ PHỤNG VỤ
Chầu Thánh Thể : Thánh lễ chiều thứ năm.
 
Các Thánh lễ :
♦ Ngày thường:18g00 chiều.
♦ Ngày Chúa Nhật có 3 thánh lễ : 05g30 sáng : Dành cho cộng đoàn.
                                              07g30 sáng : Dành cho Thiếu nhi.
                                              17g30 chiều : Dành cho cộng đoàn.
♦ Chiều thứ bảy hàng tuần : 18g00 : thánh lễ thay cho Chúa Nhật.