Giáo xứ Chánh Hưng

Thông tin về giáo xứ Chánh Hưng: http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090728/1484

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ : 45 đường 15, phường 4, quận 8.
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC : 3850 0751
NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ : 1966.
BỔN MẠNG GIÁO XỨ : THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
CHA SỞ : PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG TÂM

 

.
Giờ Lễ


Thứ 2: 
18:00
 
 
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7:      
18:00
 
* Sáng ngày thường, nếu có Thánh lễ an táng:  06:00

    Chúa Nhật, Thánh lễ lúc: 06:00 - 08:00 - 16:00 - 18:00

 

Giờ Chầu Thánh Thể:
Chầu Thánh Thể  vào Chúa nhật đầu tháng trước Thánh lễ 15 phút:
Chầu Thánh Thể kết hợp đọc kinh để chuẩn bị Thánh lễ - nhận phép lành, sau đó Thánh lễ.