Giáo xứ Chánh Toà

Giáo xứ Chánh Toà

 
Năm thành lập: 

1863/1877

Bổn mạng giáo xứ: 

Đức Mẹ Vô Nhiễm

LM Chính xứ: 
Từ năm:                 
1987                                    
Từ năm: 
1995
2003
1968
 
Địa chỉ: 
1 Công xã Paris, P.Bến Nghé
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 

 3822 0477

 VP: 3829 4822 - 3822 1285 - 3827 7945

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:00
Thứ 3: 
05:30
17:00
Thứ 4: 
05:30
17:00
Thứ 5: 
05:30
17:00
Thứ 6: 
05:30
17:00
Thứ 7: 
05:30
17:00
CN: 
05:30
06:30
07:30
09:30
16:00
17:15
18:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
tuần 2 tháng
19:00


 

Thông tin Giáo xứ Chánh Toà:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1737