Giáo xứ Châu Bình

Năm thành lập: 1956_1996

Bổn mạng giáo xứ:  lễ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ

Giáo xứ Châu Bình
Địa chỉ:  470/17 Tỉnh lộ 43, P.Tam Phú, Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức

Giờ Lễ
Thứ 2:   Thứ 3:   Thứ 4:   Thứ 5:   Thứ 6:   Thứ 7:   CN:
05.00     05.00     05.00    05.00     05.00     05.00    05.00
17.30     17.30     17.30    17.30     17.30     17.30    07.15
                                                                        16.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 07.00 tại nhà chờ Phục sinh của giáo xứ


Từ năm:  2009

 
LM phó:
An Re .M. Đinh Văn Khương