Giáo xứ Chí Hoà

GIÁO XỨ CHÍ HÒA

Ngày thành lập giáo xứ: 1771/1990
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Môi Khôi
Mừng kính: 
Địa chỉ: 147 Bành Văn Trân. Phường 7. Quận Tân Bình. TP.HCM
Điện thoại: 39.700.392 - 38.652.041
 


Linh mục Chánh xứ
Clêmentê
LÊ MINH TRUNG

Linh mục Phó xứ
Giuse
NGUYỄN HOÀNG TUẤN