Gíao xứ Chính Lộ

Hoa ngoài đồng, không gieo không vãi...
Thông tin về giáo xứ Chính lộ: Trên trang Web tgpsaigon.net
  Năm thành lập: 1968
  Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ 1tháng 5
  Địa chỉ: 45/4N Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh thuộc giáo hạt Gia Định

  Điện thoại: 3898 0820

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.00
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5 đầu tháng
12.00 - 17.00

Có nhà chầu Thánh Thể riêng từ 6g00 - 20g00 hằng ngày.

Năm học giáo lý theo năm học phổ thông.
Giờ học giáo lý thiếu nhi sau thánh lễ thiếu nhi từ 8g15-9g15.

Giáo lý dự tòng sẽ bổ túc sau...

Giáo lý Hôn nhân bổ túc sau...


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012