Giáo xứ Chợ Cầu

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C Sống khiêm hạ Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14 "Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 14,11)
Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C Qua cửa hẹp Lời Chúa: Lc 13, 22-30 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C Lửa mến Lời Chúa: Lc 12, 49-53 "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)

  GIÁO XỨ CHỢ CẦU

Địa chỉ: 30/7 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12
                                  ĐT: 3891 1578 - 2240 0357

THÀNH LẬP: Năm 1869

BỔN MẠNG:  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

                                     

Cha xứ:        Giuse Trần Thanh Công  Từ năm:  2008  đến nay
Cha phụ tá:   Giuse  Lê Hoàng Minh    Từ năm:  2013

SINH HOẠT GIÁO XỨ :

Giáo xứ hiện nay có Cha chính xứ Giuse Trần Thanh Công và Cha phụ tá Giuse Lê Hoàng Minh cùng với Ban Thường Vụ gồm 3 người, 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch.
Tổng số giáo dân : 5829 người và khoảng 3000 người dân vãng lai, đa số là công nhân thường xuyên sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ.
Giáo xứ được chia thành 9 giáo họ.

Các ban ngành đoàn thể gồm có :

- Hội Lòng Thương Xót
- Hội Bà Mẹ Công Giáo
- Hội Phạt Tạ Thánh Tâm
- Huynh Đoàn Đa Minh
- Ca Đoàn Mông Triệu
- Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ca Đoàn Phanxicô Asisi
- Ca Đoàn Thiên Thần
- Ban Bác Ái
- Ban Phụng Vụ
- Ban Giới Trẻ
- Ban Lễ Sinh
Đặc biệt có một ban GLV hơn 60 em rất năng nổ và nhiệt tình đã được Cha Chính Xứ đạo tạo rất kỹ.
Giáo xứ có khoảng hơn 900 em thiếu nhi, trong đó có 700 em trong đoàn thiếu nhi thánh thể “Xứ Đoàn Thánh Linh”

SINH HOẠT MỤC VỤ :

- Ngày thường 2 lễ, Chúa nhật 4 lễ.
- Giờ chầu thánh thể :
Cộng đoàn (sau thánh lễ chiều thứ 6)
Thiếu nhi ( 15g Chúa Nhật)
- Rửa tội : Chúa nhật đầu tháng lúc 8g sáng.
- Giải tội : trước và sau thánh lễ mỗi ngày.

- Cộng đoàn đọc kinh đài vào lúc 19g30 mỗi ngày :

Tháng 03 : Thánh Giuse
Tháng 05 : Tháng Hoa
Tháng 10 : Tháng Mân Côi
Tháng 11: Tháng các linh hồn.
Các đoàn thể do 2 cha làm linh hướng sinh hoạt linh đạo, tôn chỉ và mục đích của đoàn

VI/ ĐẠI TU NHÀ THỜ :

Nhà thờ của Giáo Xứ hiện nay do bị mối mọt ăn nên một số cánh cửa bị hư hại nặng, trần nhà của giáo xứ hơi thấp cũng cần phải được nâng cấp. Vì vậy Giáo xứ đang có dự định không đập phá hết nhưng sửa chữa và nâng cấp lên trong thời gian sắp tới.

 
 
Điều trăn trở nhất của Cha Chính Xứ hiện nay là làm sao cho cộng đoàn kiên định trong đức tin, sống theo ý Chúa. Cách riêng Ngài rất quan tâm đến các em thiếu nhi, bởi vì muốn có những Kitô hữu trưởng thành thì phải được huấn luyện và đào tạo từ nhỏ.