Giáo xứ Chợ Quán

Giáo xứ Chợ Quán  (Xin bấm vào đây để xem lịch sử Họ đạo trên YouTube)

    Cha Sở Gabriel  
  Trịnh Công Chánh
         từ ngày 
       19/7/2018
       Năm sinh : 1965
       Linh Mục : 1999

 

     Cha Phó Martinô
     Trịnh Quang Khải
       từ 17/6/2018
        Sinh : 1981
      Linh mục: 2018

Năm thành lập giáo xứ:  1720 - 1896
Bổn mạng giáo xứ:  Thánh Tâm Chúa Giêsu
LM Chính xứ:  Gabriel Trịnh Công Chánh- Từ 19/7/2018

LM Phụ tá:  Martinô Trịnh Quang Khải  - Từ 17/6/2018
Địa chỉ:  120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5, TP.HCM
Giáo hạt Sàigon- Chợ Quán
Điện thoại :  Cha Sở       028  39 235 067
                      Cha Phó     028 38 384 084

Giờ chầu Thánh Thể

Thứ 2: 06.00 - 22.00
Thứ 3: 06.00 - 22.00
Thứ 4: 06.00 - 22.00
Thứ 5: 06.00 - 22.00
Thứ 6: 06.00 - 22.00
Thứ 7: 06.00 - 22.00
CN:      06.00 - 22.00  

Thánh lễ:

Từ Thứ 2 đến thứ 7  : Sáng 5g - Chiều 17g30
Chúa nhật : Sáng      : 5g   -   6g30   -    8g (Thiếu nhi)
                     Chiều     : 16g30   -   18g