Gíao xứ Công Lý

Năm thành lập: 

 1999

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Lên Trời

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.00
Thứ 4: 
17.00
Thứ 5: 
17.00
Thứ 6: 
17.00
Thứ 7: 
17.00
CN: 
05.30
09.30
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
Thứ 7
17.30
20.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2000
Địa chỉ: 
62/147A Lý Chính Thắng, P.8
Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 

 3848 3943

Bản đồ: 

HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ

BỔN MẠNG GIÁO XỨ

HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ