Giáo xứ Công Thành

           Chúa Nhật XXII TN - C

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.
Họ không có gì để đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc:
vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
                                                                      
(Lc 14,13-14)

58, Đường 27, Khu phố 4, phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Điện thoại: 0837421004
Email: congthanhparish@gmail.com
Giáo xứ thành lập: 1954
Bổn Mạng Giáo Xứ : Đức Mẹ Mân Côi
Ngày Kính : 07. 10


CHA CHÁNH XỨ : Phêrô NGUYỄN VĂN TRỌNG

+ Thụ Phong Linh Mục : 09. 06.1998
+ Ngày nhận Xứ: 23. 02. 2002

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

1. Chủ tịch HĐMV: GIUSE TRƯƠNG NGỌC SỰ

2. Phó chủ tịch nội vụ: MARIA NGUYỄN THỊ HẢO

3. Phó chủ tịch ngoại vụ: GIUSE NGUYỄN VĂN KÍNH

4. Thư ký HĐMV: ANNA DOÃN THỊ MAI XUÂN ĐIỆP

5. Thủ quỹ HĐMV: VINH SƠN TRẦN VĂN BỘ

6. Trùm chánh giáo khu GIUSE: VINH SƠN TRẦN TRUNG THÀNH

7. Trùm chánh giáo khu MẸ THIÊN CHÚA: GIUSE NGUYỄN XUÂN VINH

8. Trùm chánh giáo khu VINH SƠN: VINH SƠN ĐỖ ĐÌNH ĐẠO

9. Trùm chánh giáo khu PHAOLÔ: GIUSE TRƯƠNG ĐỨC HÒE

+ Bổn mạng : Thánh Tâm Chúa Giêsu
+ Ngày kính : 15. 6. 2012

GIỜ LỄ CỦA GIÁO XỨ

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chúa nhật
17h45 17h45 17h45 17h45 17h45 17h45 05h45
07h45
17h45

GIỜ CHẦU GIÁO XỨ

TÊN HỘI ĐOÀN THỨ 5
GIÁO XỨ 19h00
Chầu lượt vào Chúa
Nhật III mùa chay

* RỬA TỘI:
+Rửa Tội vào ngày Thứ bảy đầu tháng lúc 7giờ 00

* LỚP GIÁO LÝ THIẾU NHI:
+ 08 giờ 45-Ngày Chủ Nhật

* LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN-TÂN TÒNG:
+Khai giảng: 19 giờ-Ngày 12/02/2012
+Thời gian học: Từ 19h00-21h00 vào mỗi tối Chủ Nhật

+Kết thúc khóa học vào đầu tháng 10