Giáo xứ Đức Bà Hoà Bình

THÔNG TIN GIÁO XỨ

* Địa chỉ: 26A Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

* Năm thành lập: 1955

* Thánh Bổn Mạng: Mẹ Thiên Chúa (mừng bổn mạng vào ngày 1 tháng 1)

* Linh mục chánh xứ: Tôma Huỳnh Bửu Dư

* Các giáo khu:

 1. Giáo khu Mông Triệu (bổn mạng 15/8)  2. Giáo khu Micae (bổn mạng 29/9)

3. Giáo khu Martino (bổn mạng 3/11)

* Các ca đoàn

1. Ca đoàn Teresa (bổn mạng 1/10)           2. Ca đoàn Vô Nhiễm (bổn mạng 8/12)

3. Ca đoàn Mông Triệu (bổn mạng 15/8)  4. Ca đoàn Đồng Tâm (bổn mạng 24/11)

5. Ca đoàn người Hoa (bổn mạng 1/1)      6. Ca đoàn Giuse (bổn mạng 19/3)


   
              Hội trường sinh hoạt lầu 1                                   Phòng hài  cốt

* Các nhóm-hội đoàn

 1. Hội đồng mục vụ          2. Ban giáo lý-thiếu nhi     3. Nhóm cầu nguyện

                                                                             Cung Thánh

GIỜ LỄ

Ngày Chúa nhật:                                       Lễ ngày thường: 18g

           Lễ Việt: 6g30, 18g

           Lễ Hoa: 8g15