Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
05.00
08.00
17.30
19.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
05.30 - 16.00


Từ năm: 
2004
Địa chỉ: 
5/82 Lê Đức Thọ, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3895 0342 - 3996 4091

Thông tin giáo xứ:
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1853
http://titocovn.net/giaoxuducmehangcuugiupxommoi