Giáo xứ Thánh Giuse

Giáo xứ Thánh Giuse

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Giuse

Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
19.00
Thứ 3: 
18.00
19.00
Thứ 4: 
18.00
19.00
Thứ 5: 
18.00
19.00
Thứ 6: 
18.00
19.00
Thứ 7: 
18.00
19.00
CN: 
06.00
07.00
18.00
19.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
15.30


LM Chính xứ: 
Từ năm:                    
1993
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
114B Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Tam Thôn Hiệp
Huyện Cần Giờ
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 

 3889 4092

Thông tin Giáo xứ Thánh Giuse:
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1839