Gíao xứ Gò Vấp

Giáo xứ Gò Vấp

 
Năm thành lập: 

 1888/1997

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Anna
 

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
18:30
Thứ 3: 
04:45
18:30
Thứ 4: 
04:45
18:30
Thứ 5: 
04:45
18:30
Thứ 6: 
04:45
18:30
Thứ 7: 
04:45
18:30
CN: 
05:00
07:00
17:00


LM Chính xứ: Từ năm: 2012
LM Phụ tá: Từ năm: 2013 
 
Địa chỉ: 
45 Nguyễn Văn Bảo, P.4
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 

 3895 7609

Thông tin Giáo xứ Gò Vấp:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1659