Giáo xứ Hà Đông

Giáo xứ Hà Đông

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.15
17.00
Thứ 3: 
04.15
17.00
Thứ 4: 
04.15
17.00
Thứ 5: 
04.15
17.00
Thứ 6: 
04.15
17.00
Thứ 7: 
04.15
17.00
CN: 
05.00
07.00
17.00
19.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 4: 
18.30
Thứ 5: 
18.30
Thứ 6: 
18.30
Thứ 7: 
18.30


LM Chính xứ: 
Từ năm:               
2001
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2010
Địa chỉ: 
530 Thống Nhất, P.16
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3996 4634 - 3996 4123

Thông tin Giáo xứ Hà Đông:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1854