Gíao xứ Hàng Sanh

Năm thành lập: 

 1960/ 1968

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Lên Trời

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
06.00
07.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
06.00 - 17.00
CN: 
Chúa Nhật
14.00 - 15.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
LM Phụ tá: Từ năm: 2013
 


 
 
Địa chỉ
76 Bạch Đằng, P.24, B.Thạnh
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3899 0282 -  3511 3898

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090804/1686