Gíao xứ Hạnh Thông Tây

Giáo xứ Hạnh Thông Tây

         
Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn
               Chánh xứ

Năm thành lập: 

1861

Bổn mạng giáo xứ: 

Thánh Giuse Ngày 19 tháng 03

LM Chính xứ:  Từ năm: 2013
 
LM Phụ tá: Từ năm: 2012 
 
 
 
Địa chỉ: 
53/7 Quang Trung, P.11
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 

 3895 8069
VP: 6295 0594

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
17:30
Thứ 3: 
04:45
17:30
Thứ 4: 
04:45
17:30
Thứ 5: 
04:45
17:30
Thứ 6: 
04:45
17:30
Thứ 7: 
04:45
17:30
CN: 
05:00
07:30
09:30
16:00
17:30
19:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
04.45 - 16.00
Thứ 3: 
04.45 - 16.00
Thứ 4: 
04.45 - 12.00
Thứ 5: 
04.45 - 16.00
Thứ 6: 
04.45 - 16.00
đầu tháng sau lễ 17:30 (CĐ)
Thứ 7: 
04.45 - 12.00


 

Thông tin Giáo xứ Hạnh Thông Tây:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090801/1635