Gíao xứ Hòa Bình

Giáo xứ Hoà Bình, Gò Vấp Mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 35 năm thành lập
Giáo xứ Hoà Bình, Gò Vấp mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 35 năm thành lập
HỘI ĐỒNG MV NHIÊM KỲ MỚI 2015 - 2019

Giáo xứ Hòa Bình

 
Năm thành lập: 

 1981/2000

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Vô Nhiễm

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1978

 

Địa chỉ: 
95/645 Nguyễn Kiệm, P.3
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 

 3895 5730

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:45
Thứ 3: 
05:30
17:45
Thứ 4: 
05:30
17:45
Thứ 5: 
05:30
17:45
Thứ 6: 
05:30
17:45
Thứ 7: 
05:30
17:45
CN: 
05:00
06:30
08:00
17:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
11:00 - 12:00
Thứ 6: 
11:00 - 12:00


 

Thông tin Giáo xứ Hoà Bình:
-http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1661