Giáo xứ Hợp An

Giáo xứ Hợp An

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.00
17.15
Thứ 3: 
04.00
17.15
Thứ 4: 
04.00
17.15
Thứ 5: 
04.00
17.15
Thứ 6: 
04.00
17.15
Thứ 7: 
04.00
17.15
CN: 
04.00
06.00
16.00

Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
17.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
41/1 Phạm Văn Chiêu, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3996 4584

Thông tin Giáo xứ Hợp An:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1857