Giáo xứ Hưng Phú

Ngày thành lập giáo xứ : 16.05.1958
► Địa chỉ  : 100-102 Bến Nguyễn Duy, F.9, Q.8 Tp. Hồ Chí Minh
► Số điện thoại : 3957.3606
 Bổn mạng nhà thờ : Thánh Giuse (19.3)
► Số giáo dân: 806 giáo dân với 176 gia đình
► Linh mục chính xứ: Giuse Maria Trần Chí Nguyện

► Các lớp giáo lý:
-
Khai tâm
- Rước lễ
- Thêm sức
- Bao đồng
- Dự bị hôn nhân

► Các đoàn thể:
- Gia đình phạt tạ thánh tâm
- Các bà mẹ công giáo
- Phan sinh tại thế
- Nhóm kinh thánh cầu nguyện
- Ca đoàn Cécilia
- Ca đoàn các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Thiếu nhi thánh thể
- Ban lễ sinh

 Giờ lễ :
- Từ thứ 2 đến thứ 7 : Vào lúc 17h30
- Chủ Nhật :

+ Lễ sáng : Vào lúc 7h30
+ Lễ chiều: Vào lúc 18h

 
 

Thông tin về giáo xứ Hưng Phú: 
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090728/1485
http://titocovn.net/giaoxu/20110424/21324