Giáo xứ Khánh Hội

Thông tin Giáo xứ Khánh Hội
Trang web TGPSG Giáo xứ Khánh Hội
 
Năm thành lập:  1967
Bổn mạng giáo xứ:  Đức Mẹ Bảy Sự

Địa chỉ: 136 Tôn Đản, P.10 Quận 4
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại:  3940 5298

                                                            Giờ Lễ


Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.30
08.00
17.00
18.00

                                                     Giờ chầu Thánh Thể
                                                                 Thứ 5: 
                                                           04.30 - 17.00

Linh mục Chánh xứ:
Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm  2013

Linh mục Phụ tá:
Phanxicô X. Trần Minh Hiếu 2013