Giáo xứ Lạc Quang


 Địa chỉ:    51/5 Trường Chinh , KP.2, Tân Thới Nhất  Quận 12TP.HCM
                        ĐT: 3719 0754 - 3592 0328

Thành lập năm:  1962

Bổn mạng : Thánh PHÊRÔ     Mừng kính vào ngày:29/06 hằng năm

              
                Cha xứ:   Phanxicô xaviê                              Cha phụ tá:  Đaminh
                          TRẦN VĂN THI                                         TRẦN QUANG KHẢI
         

                        Từ năm:  2007                                                Từ năm:   2012

Hội Đồng Mục Vụ GX.

Chủ tịch HĐMV:    Ô.   Giuse Nguyễn Văn Sức
Phó chủ tịch 1:      Ô.  Giuse Nguyễn Vinh Xương
Phó chủ tịch 2:      Ô. Đaminh Phạm Đức Vinh
Thư ký:                   Ô.  Micae Nguyễn Đức Thống
Thủ quỹ:                 Ô. Vincente Nguyễn Văn Thành

Sinh hoạt Phụng Vụ Giáo xứ:

 • Giờ lễ

 • Thứ hai    

  Thứ ba     

  Thứ tư      

  Thứ năm  

    Thứ sáu

  Thứ bảy  

  Chủ nhật

  05:00

  05:00

  05:00

  05:00

  05:00

  05:00

  05:00

   

   

   

   

   

   

  07:00

  17:30

  17:30

  17:30

  17:30

  17:30

  17:00

  16:00

   

   

   

   

   

  18:00

  18:00

 • Chầu Thánh Thể: Thứ năm đầu tháng lúc: 19h00

  Chầu Thánh Thể: Sau Thánh Lễ Thứ năm hằng tuần

  Rửa tội cho các em sơ sinh sau Thánh lễ thiếu nhi lúc 08h00.
  Giải tội: Sáng, Chiều trước và sau Thánh lễ (trừ ngày Chúa nhật)

  Giáo lý thếu nhi:    Học ngày Chúa nhật - theo giờ từng lớp.

Giáo xứ Lạc Quang:
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090804/1696
http://titocovn.com/gxlacquang