Giáo xứ Lam Sơn

Giáo xứ Lam Sơn

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
17:00
Thứ 3: 
04:30
17:00
Thứ 4: 
04:30
17:00
Thứ 5: 
04:30
17:00
Thứ 6: 
04:30
17:00
Thứ 7: 
04:30
17:00
CN: 
04:30
06:30
16:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
08:00
CN: 
19:00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1975
Địa chỉ: 
106/1124 Lê Đức Thọ, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3894 7887

Thông tin Giáo xứ Lam Sơn:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20091020/2687