Giáo xứ Lạng Sơn

Giáo xứ Lạng Sơn

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.00
Thứ 3: 
04.45
17.00
Thứ 4: 
04.45
17.00
Thứ 5: 
04.45
17.00
Thứ 6: 
04.45
17.00
Thứ 7: 
04.45
17.00
CN: 
04.30
06.00
07.30
17.00
19.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 21.00
Thứ 3: 
06.00 - 21.00
Thứ 4: 
06.00 - 21.00
Thứ 5: 
06.00 - 21.00
Thứ 6: 
06.00 - 21.00
Thứ 7: 
06.00 - 21.00


LM Chính xứ: 
Từ năm:          
1992
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2010
Địa chỉ: 
25/1 Lê Đức Thọ, P.16
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3996 0320 - 3916 0096

Thông tin Giáo xứ Lạng Sơn:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1858