Giáo xứ Long Đại

Giáo xứ Long Đại

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Trinh Vương

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
05.30
18.00
CN: 
06.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
07.00-21.00
Thứ 6: 
18.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
282P Long Đại, P.Long Phước
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 

 5448 9248

Thông tin Giáo xứ Long Đại:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090808/1818