Giáo xứ Martino

 

Địa chỉ      : 266 Độc Lập, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại :  (08) 3810 1130NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ : 01 - 01 - 2014

BỔN MẠNG GIÁO XỨ : THÁNH MARTINO DE PORRES
                                              Lễ kính ngày 03 - 11LINH MỤC CHÁNH XỨ

Giuse PHẠM HOÀNG LƯƠNGHỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
NIÊN KHÓA 2015 - 2019

Chủ tịch HDMV
Giuse PHẠM VĂN KHANG


           


                CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY

Giờ lễ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHÚA NHẬT
SÁNG - 5g30 - 5g30 - 5g30 - 5g30 - 5g30 - 5g30 - 5g30
- 7g30
CHIỀU - 17g30 - 17g30 - 17g30 - 17g30 - 17g30 - 16g00
- 17g30
- 15g00
- 17g00
Lễ ngoài giờ: (nếu có)
- Thứ Bảy   : 16g00 
- Chúa Nhật: 10g00 
 

- RỬA TỘI: Thứ Ba đầu tháng vào lúc 18g00 
 

- NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ: