Gíao xứ Mai Khôi

Giáo xứ Mai Khôi

 
Năm thành lập: 

 1976/1996

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Môi Khôi

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
 
Địa chỉ: 
48/39 Bến Hàm Tử, P.1
Quận 5
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 

 3836 6461 - 091 801 0580

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
CN: 
06.30
17.00


 

Thông tin Giáo xứ Mai Khôi:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1653