Gíao xứ Mai Khôi

Năm thành lập: 

 1975

 1998

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Mai Khôi

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
CN: 
05.00
07.00
10.00(Pháp)
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
16.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2010
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 44 Tú Xương, P.7 Quận 3
Giáo hạt Tân Định
Điện thoại: 

 3932 5738 -  39320360

 
Bản đồ: http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090806/1763

TIÊU ĐIỂM (HÌNH ẢNH & TIN/BÀI CẦN QUAN TÂM)

HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ

BỔN MẠNG GIÁO XỨ

HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI

NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ