Gíao xứ Mân Côi

Giáo xứ Mân Côi

 
Năm thành lập: 

 1967/1980

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Mân Côi

LM Chính xứ: Từ năm:2012 
 
LM Phụ tá: Từ năm: 2006
 
 
 
Địa chỉ: 
90 Nguyễn Thái Sơn, P.3
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 

 3985 2776

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:45
17:45
Thứ 3: 
04:45
17:45
Thứ 4: 
04:45
17:45
Thứ 5: 
04:45
17:45
Thứ 6: 
04:45
17:45
Thứ 7: 
04:45
17:45
CN: 
05:00
07:00
08:30
15:30
17:45

Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
cuối tháng
09:30


 

Thông tin Giáo xứ Mân Côi:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1662