Gíao xứ Thánh Martinô

    Đức Giáo Hoàng PhanXiCo             Cờ Tòa Thánh VATICAN                           
                                                                                                                                                     

NHÀ THỜ THÁNH MARTINO
Giáo Hạt Gia Định

                    
                        

  • Địa chỉ : 153 XVNT P17 Q Bình Thạnh
  • Điện thoại: 3514.4564
  • Năm thành lập : 1876
  • Bổn mạng Giáo Xứ : 3-11
  • LM chánh xứ : Phêrô Vũ Minh Hùng
  • Năm: 2007- đến nay

Chương trình thánh lễ hàng ngày
Thứ 2 : 05.00-18.00           Chúa Nhật : 05.30
Thứ 3 : 05.00-18.00                                07.00 (lễ Thiếu nhi)
Thứ 4 : 05.00-18.00                    Chiều: 17.00
Thứ 5 : 05.00-18.00                                19.00
Thứ 6 : 05.00-18.00
Thứ 7 : 05.00-18.00

                                                                    
 
Chầu Thánh Thể : thứ 6, sau thánh lễ chiều
                 Giải tội: sau thánh lễ Sáng - Chiều (Chúa nhật nghỉ)
                 Giáo lý: thứ 2, thứ 6 lúc 19h30

Thông Tin Giáo Xứ : http://tgpsaigon.net/giao-xu/20120927/18441