Giáo xứ Minh Đức

Giáo xứ Minh Đức

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.45
Thứ 3: 
04.45
17.45
Thứ 4: 
04.45
17.45
Thứ 5: 
04.45
17.45
Thứ 6: 
04.45
17.45
Thứ 7: 
04.45
17.45
CN: 
04.45
07.15
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
14.30


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2003
Từ năm: 
2009
2012
Địa chỉ: 
10 đường 154, Ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 

 3896 5152

Thông tin Giáo xứ Minh Đức:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090808/1820