Giáo xứ Môi Khôi

Giáo xứ Môi Khôi

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
05.30
CN: 
06.00
08.00
17.30


Thông tin Giáo xứ Môi Khôi:

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1844