GIÁO XỨ MÔNG TRIỆU

GIÁO XỨ MÔNG TRIỆU
 
Năm thành lập giáo xứ: 1957
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ lên trời (mừng kính ngày 15/8)
Địa chỉ: 11E Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Tp Hồ chí Minh
Điện thoại: 38515871
 

Linh mục chánh xứ: Giuse Đỗ Quang Khả


 
GIỜ PHỤNG VỤ  

Ngày chầu Thánh thể: 18g30 thứ Năm đầu tháng

Các Thánh lễ:
  • Ngày thường: 18g00 
  • Ngày Chúa Nhật có 3 thánh lễ :

           – 6g  dành cho Cộng đoàn
           – 8g  dành cho Thiếu nhi
           –18g  dành cho Giới trẻ     

  • Chiều thứ Bảy hàng tuần: 18g thánh lễ thay cho Chúa Nhật
CÔNG TÁC GIÁO HUẤN
 

►Giáo lý Thiếu nhi: có 4 khối lớp: khối Khai tâm, khối Rước lễ, khối Thêm sức, khối Bao đồng

►Giáo lý hôn nhân và dự tòng: mỗi năm mở 2 khóa

►Rửa tội : Chúa nhật đầu tháng

►Giải tội: các ngày lễ lớn, tĩnh tâm hoặc giải tội theo yêu cầu của các hối nhân

►Cho bệnh nhân rước lễ: thứ Sáu đầu tháng