Gíao xứ Mông Triệu

Năm thành lập: 

 1971/ 1995

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Lên Trời

Giáo họ: 

 Nữ Vương Hòa Bình

 16 Trường Sa, P.17, BT

Năm thành lập: 

 1960

Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
06.00
07.30
15.30
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
18.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2001
Địa chỉ: 
78 Nguyễn Cửu Vân, P.17
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3514 1166

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090804/1688