Giáo xứ Mỹ Hòa

Giáo xứ Mỹ Hòa

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
06.45
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
07.00 - 21.00
Thứ 3: 
07.00 - 21.00
Thứ 4: 
07.00 - 21.00
Thứ 5: 
07.00 - 21.00
Thứ 6: 
07.00 - 21.00
Thứ 7: 
07.00 - 21.00
CN: 
07.00 - 21.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
136 KP.1, P.Bình Trưng Đông
Quận 2
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 

 3743 0808

Thông tin Giáo xứ Mỹ Hòa:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090808/1821