Gíao xứ Nam Hải

Giáo Xứ Nam Hải

Bổn mạng giáo xứ: 

Đức Mẹ Lên Trời

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Địa chỉ: 
277 Phạm Hùng, P.4, Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 

3850 4206

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
19:30
CN: 
07:30
16:00
18:00
19:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
đầu tháng
17:30
Thứ 6: 
đầu tháng
17:30
Thứ 7: 
đầu tháng
17:30
CN: 
15:00


 

Thông tin về giáo xứ Nam Hải:
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090728/1487
http://titocovn.net/gxnamhai