Giáo xứ Nam Hoà

Trong không khí hân hoan sốt sắng vể việc mời gọi tất cả chúng ta cùng cử hành Giờ Chầu Thánh Thể với Đức Thánh Cha tại ngay chính địa phương của mình mà Đức Hồng Y GB.
GIÁO XỨ NAM HÒA
Ngày thành lập giáo xứ: 1955/1998
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Mừng kính: hàng năm ngày 19.03
Địa chỉ: 35/40/9 Đất Thánh. Phường 6. Quận Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 38.653.044 - VP: 38.653.664 - 38.661.831


Linh mục Chánh xứ
Giuse
TRẦN VĂN LƯU

Linh mục Phụ tá
Phê-rô
NGUYỄN VĂN GIÁO