Giáo xứ Nghĩa Hòa

GIÁO XỨ NGHĨA HÒA
Ngày thành lập giáo xứ: năm 1954
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mừng kính: hàng năm ngày 08.12
Địa chỉ: 25/18 Nghĩa Phát. Phường 6. Quận Tân Bình. TP.HCM
Điện thoại: 38.651.679 - 39.701.435


Linh mục Chánh xứ
Giuse
NGUYỄN ĐỨC QUANG

(từ năm 2006)

Linh mục Phụ tá
Gioan Bosco
PHẠM VĂN PHƯƠNG

(từ năm 2011)


Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nghĩa Hòa

Giờ Phụng Vụ 
Chầu Thánh Thể  :
                Vào lúc :   19h00 -> 19h30  thứ năm và chủ nhật
 
Các Thánh Lễ 
  • Ngày Thường có 2 Thánh lễ   : 04h30 sáng và 17h00 chiều
  • Ngày Chủ Nhật có 4 Thánh lễ :
                                        04h30 sáng   : Dành cho cộng đoàn                                                       06h00 sáng   : Dành cho cộng đoàn  
                                        07h30 sáng   : Dành cho Thiếu nhi
                                        16h30 chiều  : Dành cho Giới trẻ
  • Chiều Thứ Bảy hằng tuần váo lúc 17h00 Thánh lễ thay cho Chủ Nhật.
 Lễ Ngoài Giờ 
 
  Lễ An Táng  :  Sáng 05h30
  Lễ Hôn Phối :  Sáng 10h00     Chiều 15h00 Chủ Nhật
                                                    Chiều 17h00 Thứ Bảy

Giải tội  :  Các ngày lễ lớn, tĩnh tâm hoặc giải tội theo yêu cầu của các cặp  hôn nhân
Rửa tội :  Sáng 08h30 Chủ Nhật đầu tháng
 
 Các giờ sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi 
   1.  Lễ Thiếu Nhi sáng Chúa Nhật         7h30       ->    8h30
   2.  Học Giáo Lý sáng Chúa Nhật          9h15       ->    10h30
   3.  Chầu Thánh Thể tối Chúa Nhật      19h00     ->    19h30
   4.  Lễ Thiếu Nhi tối thứ năm               19h00     ->    19h30
 

CHỦ NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

CN 10/09  CHÚA NHẬT Tuần XXIII - TN
T 2 11/09  Thánh Cypriano - Giám Mục
T 3 12/09  Thánh Danh Đức Mẹ 
T 4 13/09  Thánh Gioan Kim Khẩu - Lễ Nhớ
T 5 14/09  Suy Tôn Thánh Giá
T 6 15/09  Đức Mẹ Sầu Bi 
T 7 16/09 Thánh Cornelio và Cypriano - Lễ Nhớ
CN 17/09  Thánh Robert Bellarmine, Giám Mục Tiến Sĩ

CHÚA NHẬT Tuần XXIII - TN

CHÚA NHẬT Tuần XXIII - TN