Giáo xứ Nghĩa Hòa

Hội Gia Đình Phúc Âm Nghĩa Hòa gồm 51thành viên được chia làm 5 tổ, mỗi tuần chia sẻ một lần.
GIÁO XỨ NGHĨA HÒA
Ngày thành lập giáo xứ: năm 1954
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mừng kính: hàng năm ngày 08.12
Địa chỉ: 25/18 Nghĩa Phát. Phường 6. Quận Tân Bình. TP.HCM
Điện thoại: 38.651.679 - 39.701.435


Linh mục Chánh xứ
Giuse
NGUYỄN ĐỨC QUANG

(từ năm 2006)

Linh mục Phụ tá
Gioan Bosco
PHẠM VĂN PHƯƠNG

(từ năm 2011)


Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nghĩa Hòa

Giờ Phụng Vụ 

Chầu Thánh Thể :
                Vào lúc :  
19h00 -> 19h30  thứ năm và chủ nhật

Các Thánh Lễ :
  • Ngày Thường có 2 Thánh lễ  : 04h30 sáng và 17h00 chiều
  • Ngày Chủ Nhật có 4 Thánh lễ :
                                          04h30 sáng   : Dành cho cộng đoàn                                                           06h00 sáng   : Dành cho cộng đoàn  
                                          07h30 sáng   : Dành cho Thiếu nhi
                                          16h30 chiều  : Dành cho Giới trẻ
  • Chiều Thứ Bảy hằng tuần váo lúc 17h00 : Thánh lễ thay cho Chủ Nhật.
 Lễ Ngoài Giờ :
  Lễ An Táng  :  Sáng 05h30
  Lễ Hôn Phối :  Sáng 10h00     Chiều 15h00 Chủ Nhật
                                                    Chiều 17h00 Thứ Bảy
Giải tội  :  Các ngày lễ lớn, tĩnh tâm hoặc giải tội theo yêu cầu của các cặp  hôn nhân
Rửa tội :  Sáng 08h30 Chủ Nhật đầu tháng
Công tác Huấn Giáo :
  
Giáo Lý Thiếu Nhi :
            Chủ Nhật       : từ 09h30 -> 10h30

            Có 5 khối lớp : Khối Khai Tâm, Khối Rước Lễ, Khối Thêm Sức, Khối Bao Đồng và Khối Vào Đời.
Cho Bệnh Nhân Rước Lễ :

 

CHỦ NHẬT VII PHỤC SINH - NĂM A

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

CN 04/06 CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (T)
T 2 05/06 Tuần IX TN. T.Bonifantiô, GM, Tử đạo.
T 3 06/06 T. Norbertô, Giám mục.
T 4 07/06 Thứ tư.
T 5 08/06 Thứ năm.
T 6 09/06 T. Ephrem, Phó tế, Tiến sĩ.
T 7 10/06 Thứ bảy.
CN 11/06 LỄ CHÚA BA NGÔI - Tuần X - TN