Giáo xứ Nhân Hòa

Địa chỉ:  45 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh,Quận Tân Phú

Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại:  3849 5274   -   VP:3849 5690

Thành lập: 1971
Bồn mạng: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Giáo dân : có 1700 gia đình, 8.000 nhân danh 

Giuse Phạm Văn Nhân  

LM chánh xứ.

 

Giuse Trịnh Văn Thậm

LM phụ tá.

 

Giờ Lễ

Thứ 2: 
05.00
 
17.30
Thứ 3: 
05.00
 
17.30
Thứ 4: 
05.00
 
17.30
Thứ 5: 
05.00
 
17.30
19.00
Thứ 6: 
05.00
 
17.30
Thứ 7: 
05.00
 
17.30
19.00
CN: 
05.00
06.30
08.00
15.00
17.00
19.00


 Giờ chầu Thánh Thể

 Thứ 5 hàng tuần: 18.15 -18.45
 Thứ sáu đầu tháng: 18.15 -18.45

Gíao Lý Thiếu Nhi
 CN: 9:30 - 10:45

Giáo Lý Hôn Nhân, Dự Tòng:
Thứ: 2,4,6  Từ 19:00 _ 20:30

Rửa tội: Chủ Nhật đầu tháng 

Giải tội: Sau thánh lễ sáng, chiều
 

 
 
 
 
 


Nội dung cần xuất hiện ở giữa trang web:

TIÊU ĐIỂM (HÌNH ẢNH & TIN/BÀI CẦN QUAN TÂM)
HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ
ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ
BỔN MẠNG GIÁO XỨ
HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ
HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI
NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ