Giáo xứ Ninh Phát

Vào lúc 07h00 ngày 07-06-2015, Cha chánh xứ Micae đã dâng thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su tại thánh đường giáo xứ Ninh Phát, đồng thời ban bí tích Rước lễ lần đầu cho các em thiếu nhi.
Kể từ tháng 08 năm 2014, Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Ninh Phát- Micae Phạm Trường Trinh sẽ cử hành Thánh Lễ Tại Gia cho những giáo dân mới qua đời trong giáo xứ. 1. Gia đình tang quyến chấp thuận. 2. Không gian, bầu khí đủ trang nghiêm để cứ ngành các nghi thức phụng vụ.
Vào lúc 9giờ sáng thứ Bảy, ngày 26/07/2014, tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn mừng 10 năm linh mục của Cha Giuse Nguyễn Phát Tài. Cùng đồng tế có Cha Tổng đại diện, quý Cha trong giáo phận, các Cha cùng khóa, tu sĩ nam nữ.

(Giáo xứ  Đức Mẹ Lên Trời​)

Năm thành lập  1956
Khánh thành Thánh Đường 1988

Giờ Lễ​
         

Thánh lễ thứ tư đầu tháng vào lúc 05g00 tại đài Thánh Giuse.
Thánh lễ thứ bảy đầu tháng vào lúc 05g00 tại đài Đức Mẹ.

 

 

LM Chính xứ
Micaen Phạm Trường Trinh
Từ năm 2013


Năm sinh: 1971
Năm linh mục: 24.06.2005

Địa chỉ
3A 62 Ấp 3, X. Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, HCM

(nay là đường Trần Văn Giàu cách Cầu Xáng 50m về hướng Đông)

SĐT  083.877.2158

LM Phụ tá
Giuse Trần Viết Thái
Từ năm 2017

Năm sinh:1974
Năm linh mục:2011
Cha linh hướng hội Đồng Hương Trung Linh