Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.45
Thứ 3: 
04.45
17.45
Thứ 4: 
04.45
17.45
Thứ 5: 
04.45
17.45
Thứ 6: 
04.45
17.45
Thứ 7: 
04.45
17.45
CN: 
04.45
06.15
17.15
19.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Đầu tháng
17.15
Thứ 6: 
Đầu tháng
17.15
Thứ 7: 
Đầu tháng
17.15


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
63/2 Lê Đức Thọ, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3894 7371 - 3901 6470

Thông tin Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1859