Giáo xứ Phanxicô Đakao

Giáo xứ Phanxicô Đakao

 
Năm thành lập: 

 1973/1975

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Phanxicô Assisi

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2008
 
Địa chỉ: 
50 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 

 62914945

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:30
17:30
Thứ 3: 
05:30
17:30
Thứ 4: 
05:30
17:30
Thứ 5: 
05:30
17:30
Thứ 6: 
05:30
17:30
Thứ 7: 
05:30
17:30
CN: 
05:30
06:30
08:00
17:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ
17:30


 

Thông tin Giáo xứ Phanxicô Đakao:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1654