Gíao xứ Phát Diệm


Giáo xứ Phát Diệm
 

Giáo xứ Phát Diệm được linh mục Đaminh Trần Ngọc Nhuận, thành lập vào năm 1955, và chọn ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng, mừng kính vào ngày 15 tháng 8 hằng năm. Giáo xứ tọa lạc tại số 485 đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận.
Điện thoại: 38453445 - 39904747
Giáo xứ xây dựng lần thứ nhất với ngôi nhà thờ vách ván, lợp tôn, cạnh đường rầy tầu hỏa trong khuôn viên "cù lao xóm đạo"
Giáo xứ xây dựng lần thứ hai và được Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đặt viên đá đầu tiên vào ngày 24-12-1966 khởi công xây dựng ngôi thánh đường nguy nga ngày nay.

Giáo xứ có 5 giáo khu:
 

1- Giáo khu Gioan: có 304 nóc gia - 533 hộ - 1930 nhân khẩu
2- Giáo khu Phêrô:       219 nóc gia - 420 hộ - 1360 nhân khẩu
3- Giáo khu Anrê :         158 nóc gia - 281 hộ -   918 nhân khẩu
4- Giáo khu Gioan Bt    161 nóc gia - 236 hộ -   719 nhân khẩu
5- Giáo khu Giuse LĐ   142 nóc gia - 233 hộ -   766 nhân khẩu
        TỔNG CỘNG:         984 nóc gia - 1703 hộ - 5693 nhân khẩu

Linh mục chính xứ : Cha Giuse Bùi Bằng Khấn ; Từ năm 1973
Linh mục phó xứ:      Cha Giuse Nguyễn Quốc Thuần. Từ năm 2018
 

Các giờ lễ và sinh hoạt thường lệ:

I- THÁNH LỄ.
      1- Ngày Chúa Nhật.

 • 05g00 : Lễ 1
 • 06g30 : Lễ 2
 • 08g00 : Dành cho Thiếu nhi
 • 15g00 : Lễ chiều 1
 • 17g00 : Lễ dành cho Giới trẻ

       2- Ngày thường.

 • 05g00 : Lễ sáng
 • 17g15 : Lễ chiều
 • Thứ năm lễ chiều lúc 17g30 dành cho Thiếu nhi.

  II- CHẦU THÁNH THỂ

 • 16g00  Chầu Thánh Thể các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần                 

III-  RỬA TỘI TRẺ SƠ SINH

 • 16g00 ngày Chúa nhật đầu tháng.
 • Các gia đình có con em muốn rửa tội, xin liên hệ trước tại văn phòng giáo  xứ                      

IV - GIẢI TỘI

  •     Trước thánh lễ và trong thánh lễ có cha ngồi tòa giải tội
  •     Chúa nhật giải tội cho các em thiếu nhi.

  V- CÁC SINH HOẠT KHÁC:

  1. Học hỏi và chia sẻ Lời Chúa: Sau lễ chiều thứ ba hàng tuần
  2. Viếng Đức Mẹ: Sau lễ chiều thứ bảy hàng tuần.
  3. Đọc kinh chung tại đài Đức Mẹ: Lúc 20g00 các tối thứ ba, thứ năm hàng tuần.
  4. Thứ hai đầu tháng: Thánh lễ chiều cầu nguyện cho những người sống đời độc thân.
  5. Thứ tư cuối tháng: Thánh lễ chiều cầu nguyện cho quý chức.
  6. Thứ năm đầu tháng: Ban Thánh Thể phụ trách chầu Thánh Thể và sinh hoạt.
  7. Thứ sáu hang tuan: Giới Gia trưởng chầu Thánh Thể, tham dự thánh lễ chiều và sinh hoạt sau lễ.
  8. Thứ bảy đầu tháng: Các Bà mẹ Công giáo chầu Thánh Thể, tham dự thánh lễ chiều và sinh hoạt sau lễ.
  9. Thứ bảy cuối tháng: Các bà Mân Côi chầu Thánh Thể, tham dự thánh lễ chiều và sinh hoạt sau lễ.
  10. Viếng nhà cốt: Mở cửa nhà cốt 15 phút trườc và sau lễ ngày Chúa nhật.
  • Dạy giáo lý cho thiếu nhi: Sau lễ sáng Chúa nhật và sau lễ chiều thứ năm.
  • Giáo lý Hôn nhân: 19g00 Thứ hai.
  • Giáo lý Tân tòng:  19g00 Thứ tư, thứ sáu.
  •   
   Linh mục
   Giuse Bùi Bằng Khấn
                             Chánh xứ                                   
   Linh mục
   Giuse Nguyễn Quốc Thuần
   Phó xứ