Gíao xứ Phú Hiền

Năm thành lập: 

 1957/ 1989

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Mân Côi

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.30
17.30

Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
Chúa Nhật
17.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
214/57bis Vạn Kiếp, P.3
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3843 1167

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090804/1689