Gíao xứ Phú Lộc


Phú Lộc

Năm thành lập: 

 1988  - 1994

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Tâm Chúa

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
17:00


LM Chính xứ: 
Lm Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng

 

Địa chỉ: 
109-111-113 Duy Tân, P.15
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 

 3845 5891