Gíao xứ Phú Nhuận


Phú Nhuận

http://new.titocovn.com/node/5080

Năm thành lập: 

 1947

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Lên Trời

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:00
Thứ 3: 
05:00
17:00
Thứ 4: 
05:00
17:00
Thứ 5: 
05:00
17:00
Thứ 6: 
05:00
17:00
Thứ 7: 
05:00
17:00
CN: 
05:00
06:30
08:00
16:00
18:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
16:00


LM Chính xứ: 
Michael Nguyễn Văn Lộc                    Từ năm:   1986

                              
LM Phụ tá: Giuse Nguyễn Trọng Hiếu  Từ năm: 2011

 
Địa chỉ: 
91 Hoàng Văn Thụ, P.8
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận
Điện thoại: 

 3845 9438

Bản đồ: