Gíao xứ Phú Quý


Phú Quý
Năm thành lập: 

 1968

 1970
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô Quý

Giờ lễ:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa Nhật
05 g 00 05 g 00 05 g 00 05 g 00 05 g 00 05 g 00 05 g 00
17 g 30 17 g 30 17 g 30 17 g 30 17 g 30 17 g 30 06 g 45
            17 g 30
             
             

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6:  đầu tháng 17:00

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
130 Cao Thắng, P.17
Quận Phú Nhuận
Giáo hạt Phú Nhuận