Giáo xứ Phú Xuân

“Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10:42)
Thông tin về Gx. Phú Xuân
Trên trang Titoco
 Trên trang web TGP TPHCM   
Trên Facebook 
 
Địa chỉ: 6 K.2, KP.6, Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại:  3873 8750

Năm thành lập:  1932

Bổn mạng giáo xứ:  Đức Mẹ Lên Trời

Giờ Lễ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 7.00
          19.00 17.30
Giờ Chầu Thánh Thể
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6        
18.30 18.30 18.30