Giáo xứ Sao Mai

Xin giúp chúng con biết hoàn thiện cuộc đời mình theo thánh ý Chúa, ngõ hầu làm rạng danh Chúa trong cuộc đời hôm nay.
https://tinmunghyvong.blogpotr. com
GIÁO XỨ SAO MAI
Ngày thành lập giáo xứ: năm 1955
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Mừng kính: hàng năm ngày 15.08
Địa chỉ: 130/54 Nghĩa Phát, Phường 7, Q. Tân Bình. TP, HCM
Điện Thoại: 38.643.353


Linh mục Chánh xứ
Đa Minh
ĐINH VĂN VÃNG

(từ năm 1980)

Linh mục Phụ tá
Giuse
VŨ QUANG TRƯỜNG

(từ năm 2015)