Giáo xứ Tắc Rỗi

                      

Địa chỉ: Số 1, Đường số 1, Khu dân cư Tân Mỹ, P.Tân Phú Quận 7
Năm thành lập: 1880
Bổn mạng giáo xứ : Thánh Phêrô
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 3771 7609

Giờ Lễ:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Không có lễ 18h00 18h00 18h30
lễ thiếu nhi
18h00 19h00
06h00
08h00
 lễ thiếu nhi
            19h00
             
             
             
Chầu Thánh Thể
      Thứ 5 và thứ 6  
      sau thánh lễ